Obrazac ZPN-01. Podaci o poslodavcu/ovršeniku: (ime i prezime/naziv) (adresa/sjedište) (osobni identifikacijski broj/OIB) (ime i prezime/adresa punomoćnika) (osobni identifikacijski broj/OIB) Prilog: • Izvornik obračuna poslodavca. Poslodavac/punomoćnik: (potpis) (nadnevak i mjesto) Na temelju članka 33.

Obrazac ZPN-01 Zahtjev za prisilnu naplatu (sadržaj i način podnošenja obrazaca u postupku ostvarivanja prava u slučaju blokade računa poslodavca) U NN 93/15 od 28.08.2015 objavljen je “ Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja obrazaca u postupku ostvarivanja prava u slučaju blokade računa poslodavca” . (2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na obrascu (ZPN-01) koji je sastavni dio ovoga Pravilnika. Članak 9. (1) Zahtjev za isplatu plaće odnosno naknade plaće u visini minimalne plaće mora sadržavati: 1) podatke o poslodavcu (puni naziv/ime i prezime, oblik organiziranja, adresa sjedišta, matični broj i OIB), Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja obrazaca u postupku ostvarivanja prava u slučaju blokade računa poslodavca NN 92/17. Pravilnik utvrđuje sadržaj i način podnošenja obrasca zahtjeva za prisilnu naplatu, zbirnog zahtjeva za isplatu plaće odnosno naknade plaće u visini minimalne plaće i naloga za povlačenje s naplate dijela zahtjeva za prisilnu naplatu te obavijesti PETAK, 28. KOLOVOZA 2015. NARODNE NOVINE BROJ 93 – STRANICA 65 SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE 3. Nalozi za prijenos sredstava ispunjeni prema specifi kaciji i rasporedu plaće, te JOPPD obrazac s potvrdom elektroničkog sustava središnjeg Obrazac ZPN-01 (ime i prezime/adresa punomoćnika) (ime i prezime/naziv, adresa/sjedište, OIB) (nadnevak obračuna) o neisplati dospjelog iznosa plaće/naknade plaće od , Predmetni zahtjev za prisilnu naplatu zajedno s priloženim obračunom poslodavca o neisplaćenoj plaći/naknadi plaće podnosim Financijskoj Ova web stranica koristi kolačiće kako bismo vam pružili najbolji mogući korisnički doživljaj. Informacije o kolačićima pohranjene su u vašem pregledniku i obavljaju funkcije kao što su prepoznavanje vas kada se vratite na našu web stranicu i pomažete našem timu da razumije koji odjeljci web stranice za koje smatrate da su najzanimljiviji i korisniji.

Obrazac ZPN-01 (ime i prezime/adresa punomoćnika) (ime i prezime/naziv, adresa/sjedište, OIB) (nadnevak obračuna) o neisplati dospjelog iznosa plaće/naknade plaće od , Predmetni zahtjev za prisilnu naplatu zajedno s priloženim obračunom poslodavca o …

NP1 obrazac je isplatna lista za neisplaćenu plaću na kojoj poslodavac mora iskazati sve elemente obračuna, podatke o uplatnim računima i pozivima na broj, kao i podatke poslodavca i zaposlenika. Obrazac ZPN-01. Podaci o radniku/ovrhovoditelju: _____, (ime i prezime) _____, (adresa) Zahtjev se podnosi na obrascu (ZPN-01) koji je sastavni dio Pravilnika o sadržaju i načinu podnošenja obrazaca u postupku ostvarivanja prava u slučaju blokade računa poslodavca (Nar. nov., br. 93/15; u nastavku: Pravilnik). Evidencije radnog vremena, obračuni plaća i skraćivanje radnog vremena Knjiga sadrži odabrane uredničke pročišćene tekstove propisa (zakona i pravilnika) u području vođenja evidencije o radnicima i sadržaju obračuna plaće, ogledne primjere obrazaca i odgovore na najčešća pitanja u praksi.Pretplatnici na PIP primit će knjigu uz časopis br.7-8/20.

Fina.hr Fina e-Račun povezan je s nekoliko servisa za razmjenu e-računa u Republici Hrvatskoj s ciljem omogućavanja razmjene između korisnika različitih informacijskih posrednika. Ako primatelj računa nije korisnik niti jednog servisa za razmjenu e-računa, pošiljatelj mu može poslati račun iz servisa Fina e-Račun na adresu e-pošte.

Obrazac NP1 - isplatna lista za neisplaćenu plaću